Dorine Staelens

Life Challenges You in so many ways. Overcoming those challenges
makes you Stronger. While there may be many reasons
to cry…There are so Many reasons to Smile.
As Tupac says: “You’ve got to be able to smile through
the bullshit”. It doesn’t matter what other people think. As long as
you keep on doing the things that makes you happy,….how crazy
it may be. Only One Life!!!

 


In het leven botsen we
iedere keer opnieuw
op uitdagingen.
Het aannemen ervan
maakt ons sterker. Er
zijn veel redenen om
triest te zijn…maar er
zijn nog zoveel meer
redenen om te lachen. Het maakt
niet uit wat mensen over je denken.
Zolang dat jij bezig 
blijft met hetgeen jij dolgraag wil doen…
hoe gek het ook is…
Eén enkel leven!!

 

The thing is…Always be
True to Yourself 
because
there are very few people
that stick by you no
matter 
what, who stay
true to you in your face
and 
behind your back,
who are the true ones.
Those are the true
treasures in life.

Het zit namelijk zo…
Blijf altijd 
Trouw aan
Jezelf. Veel mensen

zijn dit niet voor jou,
maar 
diegene die je door dik en dun steunen, diegene
die er altijd 
voor je staan…dat zijn de echte schatten
in het leven.

Have respect for
everybody, don’t
hate.

We got a chance
of mother nature..
use 
it well!!
Don’t waste it on
hating each 
other!!
Stay positive, for a
positive 
attitude
leads to so many
cool things.

Do whatever you’re
afraid to do or 
haven’t done before, take every chance you get, and be
awesome at it!! 
Embrace yourself, love yourself…and always do
everything your own way!!

 

Respect voor elkaar,
haat niet!!
We krijgen een kans
van moedernatuur…
gebruik het goed!!
Blijf positief, een
positieve houding
leidt tot zo’n leuke
dingen. Doe al
hetgeen je ooit bang
van was en doe al
hetgeen je van droomt!!
Heb jezelf lief…en
doe altijd alles op jouw eigen manier!!

 

 

 

Dorine Staelens